Slovenský čuvač kennel 
header-photo

De tien geboden van de goede baas


1. Voed uw hond met dezelfde zorg als een kind op.

2. Spreek tot uw hond. Hij kan niet antwoorden, maar hij begrijpt je door de toon van je stem en de uitdrukking van je gezicht : hij zal je met de ogen antwoorden.

3. Straf nooit een hond voor een flater of een ongehoorzaamheid die hij misschien wel een uur geleden heeft verricht. Hij zou het niet begrijpen en de straf als onrechtvaardig beschouwen. Hij zou langzamerhand het vertrouwen in jou verliezen.

4. Je hond mag je nooit met een stok, een leiband of zweep slaan of hij zal je handen beginnen vrezen. Indien je streng moet optreden zal een boze stem voldoen. In het ergste geval mag je hem desnoods in het nekvel knijpen; de best aangepaste wijze is heel eenvoudig te doen alsof hij niet bestaat. Aangezien zijn baasje zijn God is, zal dit hem meer treffen dan men gewoonlijk kan verwachten.

5. Sluit uw hond nooit uren op bij wijze van straf, indien hij na een foutje met vertrouwen naar jou toekomt. Jij beschikt over boeken, muziek, vrienden....zodat je je niet verveelt. Jouw hond heeft alleen zijn baasje, u dus, en hangt dus volkomen af van jouw goede wil om in zijn alledaagse leven wat verscheidenheid te brengen.

6. Indien de hond op de africhting niet onmiddellijk begrijpt wat je van hem verwacht is dit zeker geen bewijs van kwaadwilligheid. Wees geduldig, wees lief en probeer je nogmaals te doen begrijpen. Een hond leert graag en werkt meestal met genoegen : de oefeningen zijn welkom.

7. Sluit uw hond nooit op in de wagen als het warm weer is. Indien het echt niet anders kan, zorg ervoor uw auto te parkeren waar hij steeds in de schaduw zal blijven. Voor de frisse lucht vergeet je vooral niet een ruit open te laten. Water moet hij ook ter beschikking hebben.

8. Van hond verander je zeker niet als van hemd. Een hond is geen voorwerp, maar een onvervangbare vriend die je volledig toegewijd is in voor- en tegenspoed.

9. Hou van de hond, spreek dikwijls tot uw hond. Zijn leven is al zo kort en hij zal je zijn hele leven trouw blijven.

10. Zorg nog beter voor uw hond als hij oud wordt. Denk eraan dat ook hij met de jaren van zijn voortvarendheid en sterkte verliest. Misschien lijdt hij wel aan een hartprobleem of reumatiek? Je moet hem bij voorkeur licht verteerbaar voedsel geven en geduld vertonen indien hij een beetje doof geworden is en niet zo vlug als vroeger reageert. Vergeet niet dat jij ook eens oud wordt : indien je blind wordt zal je heel tevreden zijn een hond te hebben waarop je kan rekenen om je te leiden.