header-photo

Wat is een goede fokker?

Een goede fokker is iemand die gepassioneerd is door het ras waarin je bent geïnteresseerd, en niet iemand die daarnaast ook nog verschillende andere rassen fokt.
Het is iemand die met zorg een reu uitkiest die het best past bij zijn teef qua gezondheid, karakter en uiterlijk.
Iemand die met de pups omgaat en ze behandelt alsof hij ze zelf zou houden voor de rest van hun leven.
Iemand die je enerzijds alle mogelijke informatie verstrekt en je anderzijds kritische vragen stelt over jezelf en wat je met de hond zal gaan doen.
Iemand die erover bezorgd is dat zijn pups bij een goed gezin terechtkomen.
Iemand die er ook later zal zijn wanneer je vragen hebt over de gezondheid en de opvoeding van je hond.

Bij je zoektocht naar een fokker moet je zeker de volgende criteria voor ogen houden. Op basis hiervan kan je aan de fokker alle mogelijke vragen stellen om de informatie te bekomen die je nodig hebt om uit te maken of hij op een verantwoorde manier fokt :

- de fokker laat je toe om vooraf op bezoek te komen om kennis te maken en minstens twee maal wanneer de pups er zijn;
- wanneer je op bezoek gaat bij de fokker, moet de moeder van de pups er altijd zijn;
- de moeder moet steeds bij haar pups kunnen;
- de pups moeten 7 à 8 weken bij de fokker blijven;
- de pups moeten grootgebracht worden in rechtstreeks contact met het gezin en de dagelijkse geluiden in een gezin, niet geïsoleerd (dus ook niet in de garage, de wasplaats of een tuinhok !) – je hond zal immers wonen bij je gezin in of buitenshuis, en dat is waarmee hij gesocialiseerd moet zijn;
- de pups moeten samen grootgebracht worden en mogen niet van elkaar gescheiden worden;
- de fokker moet de officiële papieren van de ouderdieren kunnen voorleggen (stamboom, HD-onderzoek) - vraag ALTIJD inzage van de resultaten van de onderzoeken om je ervan te vergewissen dat de onderzoeken wel degelijk zijn uitgevoerd en om te weten welke de resultaten zijn - de vermelding 'onderzoek uitgevoerd' volstaat niet - het is van belang te weten welk het resultaat is !
- alle pups moeten worden onderzocht door een dierenarts en bij de fokker hun eerste inentingen en ontwormingen krijgen, en elke eigenaar moet een Europees paspoort krijgen met daarin de identificatie van de pup en vermelding van de eerste inentingen;
- de fokker moet bereid zijn een verkoopsovereenkomst op te stellen waarbij er aan de kopers wordt gegarandeerd dat de pups zullen worden geïdentificeerd met microchip en dat er een stamboom zal worden afgeleverd die wordt erkend door de KMSH in België;
- bij een goede fokker worden nooit tegelijkertijd twee nesten grootgebracht, zodat alle aandacht kan gegeven worden aan moeder en pups;
- een goede fokker gunt zijn teef voldoende rusttijd tussen twee worpen, des te meer wanneer het grote nesten betreft (na een nest met meer dan 8 pups zou er minstens 18 maanden moeten worden gewacht met een nieuwe dekking)
- een goede fokker geeft je schriftelijke instructies mee over hoe je de pup moet verzorgen en voeden;
- een goede fokker wil graag weten hoe het met de pup gaat in zijn verdere leven, en is bereid om je bij te staan met raad en daad ook nadat hij het geld voor de pup heeft ontvangen.