Slovenský čuvač kennel - Historiek 
header-photo

Historiek

De geregistreerde fokken van de slovenský čuvač werd opgericht in Tsjecho-Slowakije door Professor Antonín Hrůza van de Veterinaire Faculteit in Brno op 4 juni 1929. De Club van de Fokkers van slovenský čuvač werd opgericht in 1933 en een geschreven standaard is vastgesteld en goedgekeurd in 1964 door V. Kurz).
President T.G. Masaryk en prof. A, Hrůzaprof. Antonín Hrůza (Tsjechische versie)Professoren van de faculteit dierengeneeskunde
foto President T.G. Masaryk a prof. A, Hrůza prof. Antonín Hrůza
* 1.1.1865 Plzeň – † 10.3.1950 Brno
Professoren van de faculteit dierengeneeskunde
Monografie Slovenský čuvač van professor Antonín Hrůza (Tsjechische versie uitgave 1947)