header-photo

Wat is broodfok?


Geboren worden om geld te verdienen voor een ander. Opgesloten en geïsoleerd van de wereld. In een koude, kille en liefdeloze omgeving. Kleintjes op een wereld zetten die je zelf nooit te zien krijgt. Totdat je lichaam helemaal uitgeteerd is. Daarna de schedel ingeslagen worden. Of – als je geluk hebt – een verlossend spuitje krijgen.

De Dikke Van Dale kent het woord broodfok niet. Daarom willen we u graag uitleggen wat het betekent. Een klassieke definitie bestaat er niet, maar er zijn wel een paar duidelijke kenmerken waaraan je een broodfokker kunt herkennen.

Broodfokkers hebben geen oog voor de gezondheid van een bepaald ras en al helemaal niet voor de gezondheid van de fokteef.
Het interesseert ze niet hoe een pup terecht komt en of u als pupkoper de pup al na 3 maanden doorverkoopt aan iemand anders.
De fokteven worden iedere loopsheid gedekt tot ze te oud worden. Dan worden ze afgemaakt, en vaak op een gruwelijke manier.

De pups worden verkocht zonder stamboom en er komt regelmatig inteelt voor. Ook worden de teven en reuen niet onderzocht op erfelijke ziektes of afwijkingen.
De dieren groeien niet op in een huiselijke omgeving, maar in een hok of kooi. Dit heeft tot gevolg dat de pups niet socialiseren en er ernstige gedragsproblemen kunnen ontstaan.
Ook ontworming en andere parasietenwerende middelen worden soms te lang en niet zelden geheel onthouden, wat de gezondheid, in het bijzonder de gesteldheid van organen (afhankelijk van de parasiet) en het immuunsysteem verzwakt.
Regelmatig sterven pups aan ziektes die voor komen kunnen worden.

Een broodfokker fokt honden met maar één doel voor ogen: zoveel mogelijk geld verdienen in een zo kort mogelijke tijd. Dit gaat vaak ten koste van de fysieke en mentale gezondheid van de pups die hij verkoopt. Hoe hij dat geld verdient, is dus minder belangrijk, het maakt hem niet uit hoeveel nesten een teef krijgt, of de pups gezond zijn, of de pups een goede socialisatie krijgen en bij wie de pups terechtkomen – niet iedereen heeft het goed voor met een hond.

Als je bij een broodfokker een pup gaat kopen, zal hij je overdonderen met mooie praatjes die meestal geloofwaardig zijn. Op alle vragen heeft hij snel een antwoord. Mensen die dus een eerste eigen hond en er weinig vanaf weten, zullen dus snel in de val lopen. Volgens broodfokkers zijn de goede, professionele fokkers mensen die teveel geld vragen voor een pup, terwijl je bij hem voor de helft van de prijs een pup kan kopen. Hoe het komt dat degelijke fokkers veel geld vragen voor een pup, dat vraagt hij zich echter niet af. Bij een goeie fokker wordt er meer gevraagd voor een pup omdat er veel medische onderzoeken zijn voorafgegaan aan de geboorte van de pups.

De vader- en moederhond worden getest op erfelijke afwijkingen, zodat enkel met fysiek en mentaal gezonde honden gefokt wordt. Fokken dient met de nodige kennis van hondengedrag, genetica en raseigenschappen te gebeuren. Fokken is niet gelijk aan zomaar twee honden van hetzelfde ras samenbrengen. Bij een degelijke fokker heb je dus meer kans dat je een gezonde hond in huis haalt, terwijl een hond van bij een broodfokker vaak ernstige erfelijke aandoeningen met zich meedraagt, door het gebrek aan onderzoeken voor het fokken.

Bovendien zal een broodfokker zijn pups ook niet opvoeden in een huiselijke omgeving. Vaak zitten de honden achteraan in een donkere schuur of in de winkel in een glazen hokje. Honden zijn sociale wezens die nood hebben aan voldoende sociaal contact. Als pups niet voldoende gesocialiseerd worden gedurende de eerste levensweken is de kant groot dat ze uitgroeien tot mentaal gestoorde honden, die overal schrik van hebben en zelfs agressief kunnen reageren als ze ergens van schrikken.

Denk maar aan de lieve labrador die plots omslaat in een gestoorde hond die het kindje van de buren aanvalt. Bij goede fokkers is de socialisatie wel belangrijk, ze zorgen ervoor dat de pups in contact komen met allerlei geluiden; bv: stofzuiger, auto, radio, enz. Doordat de pups die geluiden van klein af aan gewoon zijn, zullen ze later minder geneigd zijn om er bang op te reageren. Broodfokkers hebben geen tijd om die pups te socialiseren want ze hebben er veel teveel tegelijk.

Een broodfokker is ook niet kritisch naar puppykopers. Waar de honden terechtkomen is voor hen niet van belang, als ze maar verkocht raken. Iemand die bij hem een hond koopt om er achteraf een agressieve moordmachine van te maken is voor hem geen probleem; of beter, het interesseert hen niet. Helaas leidt het wel tot krantenkoppen als: ‘Agressieve hond bijt kind dood’. Hier is een broodfokker dus mede voor verantwoordelijk.